Wskaźnik OEE z elementu widzenia realizacji zasad Kaizen i Lean Production

Prasóweczki

Wskaźnik OEE z punktu widzenia realizacji zasad Kaizen i Lean Production. Czy mierzenie efektywności wykorzystania maszyn stanowi w polskich realiach standardem? W jaki rodzaj podejmuje się do ostatniej ról w polskich fabrykach?

O ile z potrzeb mierzenia wskaźnika OEE zdaje sobie sprawę jeszcze większa liczba zarządzających produkcją, o tyle ciężko jest wskazać postępowania w obecnym terenie mianem standardu. Z strony wielkiego doświadczenia wdrożeniowego znanej firmy mogę zauważyć, że posiadamy nieco do pracowania ze standardami wewnętrznymi, kluczowymi dla wszystkiej z firm, niż realnym, ustandaryzowanym zachowaniem w mocy kraju. W jakiejś ze współpracujących z nami firm goście są w stopniu przedstawić wskaźnik efektywności produkcji, ale rzetelne porównanie ich między dwoma niepowiązanymi przedsiębiorstwami jest ważne, ze powodu na stosowanie z polskich algorytmów liczenia OEE. Poleca to na mieszkanie powszechnej świadomości wagi wskaźnika OEE w działaniach na sprawę poprawy efektywności pracy przy jednoczesnej ignorancji (świadomej czyli nie) w zakresie metodologii połączonej z odpowiednim jego mieniem. Jest też nic do sprawienia w obecnym terenie, i jednym z efektów wsparcia firmy DSR jest rzeczywiście trafianie do stosowania odpowiednich europejskich i międzynarodowych norm takich jak ISO 22400.

Co dostarcza nam wiedza pochodząca ze wskaźników OEE z punktu widzenia realizacji zasad Kaizen i Lean Production?

OEE to pierwszy wskaźnik pozwalający ocenić efektywność maszyn, w teraźniejszych sezonach istnieje on ściśle skojarzony z konkurencyjnością przedsiębiorstwa. Dzięki temu objawowi możemy wykonywać działania doskonalące produkcję, kierując się na placach o najmniejszym wskaźniku. Dużym problemem, przychodzącym na naukę idącą z gry OEE, jest klucz stanowienia tego wskaźnika. Powszechnie uznany w Polsce, uproszczony metoda jego brania, liczący na tworzeniu stosunku czasu pracy dobrych jakościowo produktów do prostego czasu pracy maszyny pozwoli na stanowisko konieczności doskonalenia, nie odpowiada jednak na pewne pytanie: co stanowi źródłem odchyleń i na czym chodzi się skupić przy doskonaleniu. Dokładna analiza przyczyn przestojów, awarii pozwoli na optymalizację pracy konkretnej maszyny. Wskaźnik OEE widziany z własnego poziomu zarządczego może robić bardzo różnie. Z punktu widzenia kierownika ośmiogodzinnej zmiany, jakiemu dano do zrealizowania konkretną partię materiału i wszystko poszło dobrze, wskaźnik OEE maszyny oscyluje w miejscowościach 100%. Ponieważ jednak maszyna ma oferta działalności w handlu ciągłym i nie była pogrążona w nowej części doby jej wskaźnik dla planującego produkcję wynosi tylko 33% (w uproszczeniu). Tak więc zagregowane informacje z pracy związane z urządzeniami klasy Business Intelligence (BI 4FACTORY) pozwolą na wykonanie holistycznego rozwiązania do podejmowania zasad Kaizen i Lean.

Gdzie najczęściej są rezerwy do mienia wyższych wskaźników OEE?

Wielkość wskaźnika OEE jest zależna od trzech innych powierzchni plus to dokładnie w ich definicji należy szukać rezerw do poprawy.

OEE = A*E*Q

gdzie:
I – Dostępność (ang. Availability),
E – Wydajność (ang. Effectiveness),
Q – Jakość (ang. Quality)

Pierwszym ze wskaźników jest dostępność maszyn. Wielkość ta nazywa czas, w jakim możemy maszynę wykorzystać. Podawana jest jak stosunek planowanego czasu pozycji oraz rzeczywistości. Dostępność obniżana jest poprzez awarie, inne zdarzenia produkcyjne oraz okołoprodukcyjne powodujące konieczność zatrzymania maszyny w punkcie, kiedy według planu powinna pracować (np dodatkowe nieplanowane regulacje, liczenie na materiał, różnica między zaplanowanym czasem przezbrojenia a prawdziwą jego produkcją itp.)

A = APT/PBT

gdzie:
APT – Pewny godzina pracy maszyny (ang. Actual Production Time),
PBT – Miany godzina pracy maszyny (ang. Planned Busy Time).

Drugim wskaźnikiem jest wydajność rozumiana jak wykorzystanie maszyny. Istnieje toż po prostu stosunek czasu, w jakim maszyna była jednoznaczna do momentu, w jakim tak pracowała.

E = PRI/(APT/PQ) = PRI*PQ/APT

gdzie:
PRI – miany czas jednostkowy (ang. Planned Run time per Item),
PQ – ilość wytworzonych wyrobów
APT – Pewny godzina pracy maszyny (ang. Actual Production Time).

Ostatnim wskaźnikiem jest formę wyliczana jako stosunek ilości wyprodukowanych zgodnych z założeniami jakościowymi do wszystkich wyprodukowanych elementów.

QR = GQ/PQ

gdzie:
GQ – ilość wyrobów dobrych,
PQ – ilość wszystkich wytworzonych wyrobów.

Szukanie rezerw do podnoszenia wskaźnika OEE należy podjąć od wyznaczenia tych trzech ceny i dogłębnej analizy z czego wynika uzyskana wielkość. Poprawę najlepiej zaczynać od miejsca, które w konkretnym przedsiębiorstwie ma najistotniejszy zysk na zmianę wskaźnika. Rezerw, które można zastosować aby zwiększyć współczynnika OEE należy szukać – w grupy produkowanych wyrobów ograniczając odpady produkcyjne i wielkość błędnie wytworzonych elementów; ograniczając ilość awarii organizacji a oryginalnych zdarzeń powodujących zatrzymanie maszyny; poprawiając wykorzystanie maszyny poprawiając planowanie (wielkość zarówno dostępności jak również zastosowania zależna istnieje od stosunku zaplanowanego czasu do momentu rzeczywistego). Należy zwrócić opinię na fakt, że błędne planowanie, i ma szacunek na moc wskaźnika OEE

W jaki rodzaj trendy połączone z Przemysłem 4.0 i IoT działają na efektywność wyznaczania wskaźnika OEE?

Nie podlega wątpliwości, że powszechne stosowanie metodzie komputerowych w sektorze, leżące u podstaw Przemysłu 4.0, i w szczególności wykorzystanie koncepcji IoT (IOT 4FACTORY) znacząco poprawia efektywność wybierania tego wskaźnika. Już pominięcie czynnika ludzkiego – najbardziej zawodnego „elementu” każdego systemu produkcyjnego i informatycznego – stanowi jedyne w sobie odpowiednią poprawę wartości w ciągu tworzenia wskaźnika OEE. Zgłaszanie się maszyn eliminuje błędy, pozwoli na obserwowanie i branie zaangażowań w terminie rzeczywistym. Stąd już tylko krok do sprzężenia wskaźników z planami predykcyjnymi (EAM 4FACTORY), sztuczną inteligencją (AI 4FACTORY) i wykorzystaniem obszaru Big Data do budowania zoptymalizowanych modeli procesów produkcyjnych z zastosowaniem odpowiednich maszyn. To myśl najbliższej przyszłości a instytucja DSR pracuje nad tym aktywnie w modelu Production Management Smart Advisor (PMSA).

zobacz również Wskaźnik OEE Z Punktu Widzenia Realizacji Zasad Kaizen I Lean Production

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *