Karta pobytu

Karta pobytu Dębno

W zeszłym etapie karta pobytu czasowego więc tak zwane prawo na pobyt czasowy jest jednym z najbardziej przystępnych wniosków o przedłużenie pobytu w Polsce dla ludzi z zagranicy, produkowanych przez cudzoziemców. Oczywiście, rzecz jasna podstaw aby starać się o przedłużenie pobytu czasowego jest niezwykle dużo, jednakże najczęstszym początkiem jest podanie pracy, co liczy większość składanych […]

Czytaj więcej