Karta pobytu

Karta pobytu Dębno

Prasóweczki

W zeszłym etapie karta pobytu czasowego więc tak zwane prawo na pobyt czasowy jest jednym z najbardziej przystępnych wniosków o przedłużenie pobytu w Polsce dla ludzi z zagranicy, produkowanych przez cudzoziemców. Oczywiście, rzecz jasna podstaw aby starać się o przedłużenie pobytu czasowego jest niezwykle dużo, jednakże najczęstszym początkiem jest podanie pracy, co liczy większość składanych wniosków. Należy przecież pamiętać, iż uzyskanie prawa na pobyt czasowy jest procesem dość dokładnym i nieco skomplikowanym, bowiem wymaga wielkiej części formalności.

Karta pobytu Człopa

Karta pobytu jak załatwić?

Karta pobytu- co więc stanowi?

Karta pobytu, istnieje wtedy fakt, który przygotowywany jest przez Wojewodę cudzoziemcowi we odpowiednim Urzędzie Wojewódzkim, w jakim dobrze wcześniej uzyskał prawo na pobyt czasowy w Polsce. Warto podkreślić, iż karta pobytu jest wielce ważnym dokumentem, bowiem przedstawia on potwierdzenie tożsamości cudzoziemca podczas całego trwania pobytu na miejsce Polski. Wielką wartością karty pobytu istnieje też fakt, iż dokument daje należeć do wielokrotnego przekraczania granicy, istnieje toż wyjątkowo fajne rozwiązanie, bo w współczesnym fakcie nie jest niezbędna viza. Należy pamiętać, że gdy cudzoziemiec odbierze prawo na pobyt, kartę pobytu po jej wydrukowaniu musi odebrać osobiście!

Na jak długo organizowana jest strona pobytu?

Dużo osób stawia sobie zapytanie jak osiągnąć kartę pobytu? Bo istnieje wtedy proces zestawiony z kilku etapów, karta pobytu organizowana jest cudzoziemcom nawet na stan trzech lat pobytu na miejsce Polski. Jeżeli idzie o termin składania wniosków, przypomina to następująco:

zależnie od rodzaju prawa na pobyt czasowy cudzoziemiec składa wniosek na trzy miesiące przed końcem ważności wizy do rzeczy, widać toż nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu w Polsce, wniosek robiony jest do Wojewody właściwego
podczas składania wniosku gość jest odpowiedzialny do złożenia odcisków linii papilarnych
celem istnieje jednocześnie przedłożyć ważny dokument osobisty

Warto dodać, iż decyzja Wojewody zastępuje zezwolenie, a karta pobytu wizę, zezwolenie na pobyt czasowy podawane istnieje na odcinek z trzech miesięcy do trzech lat, jednak wszystek z gości ma nadzieja ponownego ubiegania się o nowe zezwolenia. Należy jeszcze pamiętać, że samo uzyskanie zezwolenia jest całkiem długotrwałe, ponieważ ma kilka miesięcy. Szczególnie praktyczną sytuacją jest fakt, że jeśli cudzoziemiec pozostaje na miejsce Polski na zasadzie innych tekstów i poprawia pracodawcę, wtedy w tej pozycji nie może legalnie pracować! Karta pobytu Człopa

Dokumenty potrzebne do kupienia karty pobytu
Karta pobytu Człopa

Dokumentów, jakie są potrzebne, aby otrzymać kartę pobytu jest naprawdę wielu, aczkolwiek najważniejszy jest sytuację jasna wniosek, ponieważ jest on przyczyną do ubiegania się o prawo na pobyt czasowy. Do wniosku cudzoziemiec musi załączyć:

cztery to zdjęcia
uzyskanie wcześniej prawo na pracę
kopię dokumentu tożsamości, paszportu
obecną umowę o pracę
zgodę na czas odpowiadający okresowi pobytu czasowego
zaświadczenie z polskiego urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami
potwierdzenie zameldowania i dokonania opłaty administracyjnej w liczbie 50 złotych

Wydanie i wymiana karty pobytu

Wymiana karty pobytu może nadejść w form gdy: nastąpiła zmiana danych zlokalizowanych w poprzedniej karcie pobytu, nastąpiła poważna zmiana wizerunku twarzy posiadacza karty pobytu także nie jest dodatkowa prawidłowa identyfikacja, a oraz w sukcesu utraty strony czyli jej zniszczenia. Natomiast wniosek o danie karty pobytu skupia się w sukcesu wydania pierwszej strony pobytu, gdy cudzoziemiec:

stoi w Polsce w końcu wymieszania z rodziną, warto podkreślić, że taka sprawa jest dodatkowa właśnie to, gdy Wojewoda wyda decyzję w sytuacji udzielenia prawa na pobyt czasowy
jest drogim członkiem rodziny repatriantów
uzyskał wcześniej zgodę na pobyt czasowy ze powodów humanitarnych

Należy pamiętać, że w sukcesu wydawania kolejnej karty pobytu cudzoziemcowi, nabyte przez niego wcześniej prawa na pobyt stały także zagraniczne strony pobytu tracą ważność! Karta pobytu Człopa

zobacz również Karta pobytu jak załatwić?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *